Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Burgemeester Hogguerstraat 65 in Amsterdam 1064 CK

Burgemeester Hogguerstraat 65

1064 CK Amsterdam
Vraagprijs € 300.000,- k.k.

Omschrijving

**English text below**
Goed ingedeeld DRIE / VIER kamer appartement (twee slaapkamers, een derde is mogelijk) van circa 78 vierkante meter met groot balkon in een goed onderhouden complex in Nieuw West, direct aan de Sloterplas, gelegen op de eerste verdieping.

Het complex telt dertien woonlagen die bereikbaar zijn met twee liften. De bergingen bevinden zich op de begane grond....
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1965 Woonoppervlakte 77 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

English translation below
**English text below**
Goed ingedeeld DRIE / VIER kamer appartement (twee slaapkamers, een derde is mogelijk) van circa 78 vierkante meter met groot balkon in een goed onderhouden complex in Nieuw West, direct aan de Sloterplas, gelegen op de eerste verdieping.

Het complex telt dertien woonlagen die bereikbaar zijn met twee liften. De bergingen bevinden zich op de begane grond. Het complex is gebouwd in 1965. Het appartementencomplex heeft een afgesloten entree en beschikt over een actieve huismeester.

De directe omgeving kenmerkt zich door laagbouw, afgewisseld met flatgebouwen met daar tussen groenvoorzieningen. Aan de Sloterplas zijn veel recreatiemogelijkheden. Zo ligt er een stadsstrand met horecagelegenheid, een tennisbaan, een haventje en een zwembad met fitness club op loopafstand.

De wijk Slotermeer wordt goed ontsloten door openbaar vervoer (tram, bus, metro) en de uitvalswegen (ring A-10) bevinden zich op korte afstand.
Station Sloterdijk ligt op 10 minuten fietsen en het centrum van de stad is op de fiets in 15 minuten bereikbaar.

Indeling:
Het appartement heeft de volgende indeling:
Galerij met meterkast, entree met gang, hal met toegang tot alle vertrekken.
De vertrekken bestaan uit een ruime woonkamer / eetkamer, 2 slaapkamers, een eenvoudige keuken, een badkamer, een separaat toilet in de hal.

Er is een zonnig balkon op het westen gelegen en een berging in de onderbouw.

Woonkamer en keuken:
De doorzon woonkamer is voorzien van een praktische vaste kast en geeft toegang tot het balkon middels een deur.
Het eenvoudige witte keuken blok is aan de galerij zijde gelegen.

Slaapkamers:
Het appartement beschikt over twee slaapkamers, beide kijken uit over de Sloterplas, de master bedroom geeft toegang tot het balkon. Het is mogelijk de woonkamer te verkleinen waardoor een derde slaapkamer kan worden gerealiseerd.

Badkamer:
De badkamer is uitgerust met een wastafel meubel en een grote inloopdouche.
De toilet ruimte is separaat.

Buitenruimte:
Vanuit het appartement en het balkon heeft u een fantastisch uitzicht over de Sloterplas, het park en het groen. Het balkon heeft een oppervlakte van 12 m2 en ligt over de gehele breedte van het appartement.

Berging:
In de onderbouw van het complex is een berging gelegen.

Servicekosten:
De servicekosten bedragen voor dit appartement € 195,54 per maand. Dit bedrag is exclusief een voorschot op de stookkosten. In de servicekosten zijn o.a. de kosten voor de opstalverzekering verwerkt, de kosten van de administrateur, de kosten voor groot onderhoud & schoonmaak van het complex en de kosten van de huismeester.

Stookkosten:
Het maandelijkse voorschot voor de stookkosten bedraagt € 85,- per maand. Eenmaal per jaar worden de stookkosten verrekend met de betaalde voorschotten. De appartementen worden verwarmd door middel van centrale blokverwarming.

Erfpacht informatie:
Het appartement is gelegen op grond in eigendom van de gemeente Amsterdam. De erfpacht is voortdurend en de algemene bepalingen van 1955 zijn van kracht. De vaste canon bedraagt thans € 80,29 per jaar. Het huidige tijdvak loopt tot 31-12-2035. Voor meer informatie over de laatste ontwikkelingen omtrent het erfpacht stelsel in Amsterdam verwijzen wij naar de website van de Gemeente Amsterdam.

Parkeren
Het is mogelijk uw auto middels een bewonersvergunning voor de deur van het complex te parkeren.
Bezoekers kunnen kosteloos middels een blauwe schijf/zone parkeren.

Technische installaties
Verwarming: Middels centrale blokverwarming.
Warm Water: Middels de centrale voorziening.

Energie (EPA)
Verkoper overhandigt bij verkoop een energielabel.

Beschikbaarheid & Bijzonderheden:
Transport van het appartement vindt plaats bij een vaste notaris, te weten Dentons Boekel in Amsterdam.
De koopakte wordt op kantoor van Henk Burger Makelaardij getekend.

Namens de verkoper wordt er in de koopakte een ouderdomsclausule, een asbest clausule en een niet zelfbewoningsclausule opgenomen. Oplevering in overleg, dit kan snel - verkoper is flexibel.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

** English text **
THREE / FOUR room apartment (two bedrooms, a third is possible) of approximately 78 square meters with large balcony in a well maintained complex in Nieuw West, overlooking the Sloterplas, located on the first floor.

The complex has thirteen floors that are accessible by two elevators. The storage rooms are located on the ground floor. The complex was built in 1965.

The immediate environment is characterized by low-rise buildings, alternating with apartment blocks with green spaces in between. There are many recreational opportunities at the Sloterplas. There is a city beach with catering facilities, a tennis court, a harbor and a swimming pool with fitness club within walking distance.

The Slotermeer district is easily accessible by public transport (tram, bus, metro) and the roads (ring A-10) are a short distance away.
Sloterdijk train station is a 10-minute bike ride away and the city center can be reached in 15 minutes by bike.

Layout:
The apartment has the following layout:
Gallery with meter cupboard, entrance with hallway, hall with access to all rooms.
The rooms consist of a spacious living room / dining room, 2 bedrooms, a simple kitchen, a bathroom and a separate toilet in the hall.

There is a sunny balcony facing west and a storage room in the basement.

Living room and kitchen:
The living room has a practical closet and gives access to the balcony.
The simple white kitchen block is located along the gallery side.

Bedrooms:
The apartment has two bedrooms, both overlook the Sloterplas, the master bedroom gives access to the balcony. It is possible to reduce the living room so that a third bedroom can be realized.

Bathroom:
The bathroom is equipped with a sink furniture and a large walk-in shower.
The toilet room is separate.

Outdoor space:
From the apartment and the balcony you have a fantastic view over the Sloterplas, the park and the green. The balcony has an area of ??12 m2 and is located over the entire width of the apartment.

Storage:
A storage room is located in the basement of the complex.

Service fee:
The service charge for this apartment is € 195.54 per month. This amount does not include an advance payment for the heating costs. The service costs include the costs of the building insurance, the costs of the administrator, the costs for major maintenance & cleaning of the complex and the costs of the caretaker of the building.

Heating costs:
The monthly advance for the heating costs is € 85 per month. Once a year, the heating costs are settled with the advances paid. The apartments are heated by central block heating.

Leasehold information:
The apartment is located on land owned by the municipality of Amsterdam. The leasehold is ongoing and the general provisions of 1955 are applicable. The fixed canon payment is currently € 80.29 per year. The current period runs until 31-12-2035. For more information about the latest developments concerning the leasehold system in Amsterdam, we refer to the website of the Municipality of Amsterdam.

Parking:
It is possible to park your car in front of the complex by means of a residents permit.
Visitors can park free of charge through a blue disk / zone.

Technical installations:
Heating: Through central block heating.
Hot Water: Through the central facility.

Energy (EPA):
The seller presents an energy label when selling.

Availability & Specialties:
Transport of the apartment takes place at the notary office Dentons Boekel in Amsterdam.
The deed of sale will be signed at the office of Henk Burger Makelaardij.

On behalf of the seller, an old-age clause, an asbestos clause and a clause that the seller did not live in the property himself are included in the purchase deed. Delivery in consultation, this can be done quickly - seller is flexible.

This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative. The buyer has his or her own obligation to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is an advisor to the seller. We advise you to call in an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known in good time to your purchasing agent and to do this independently. If you do not involve an expert representative, you will, according to the law, consider yourself competent enough to be able to oversee all matters that are of interest.
THREE / FOUR room apartment (two bedrooms, a third is possible) of approximately 78 square meters with large balcony in a well maintained complex in Nieuw West, overlooking the Sloterplas, located on the first floor.

The complex has thirteen floors that are accessible by two elevators. The storage rooms are located on the ground floor. The complex was built in 1965.

The immediate environment is characterized by low-rise buildings, alternating with apartment blocks with green spaces in between. There are many recreational opportunities at the Sloterplas. There is a city beach with catering facilities, a tennis court, a harbor and a swimming pool with fitness club within walking distance.

The Slotermeer district is easily accessible by public transport (tram, bus, metro) and the roads (ring A-10) are a short distance away.
Sloterdijk train station is a 10-minute bike ride away and the city center can be reached in 15 minutes by bike.

Layout:
The apartment has the following layout:
Gallery with meter cupboard, entrance with hallway, hall with access to all rooms.
The rooms consist of a spacious living room / dining room, 2 bedrooms, a simple kitchen, a bathroom and a separate toilet in the hall.

There is a sunny balcony facing west and a storage room in the basement.

Living room and kitchen:
The living room has a practical closet and gives access to the balcony.
The simple white kitchen block is located along the gallery side.

Bedrooms:
The apartment has two bedrooms, both overlook the Sloterplas, the master bedroom gives access to the balcony. It is possible to reduce the living room so that a third bedroom can be realized.

Bathroom:
The bathroom is equipped with a sink furniture and a large walk-in shower.
The toilet room is separate.

Outdoor space:
From the apartment and the balcony you have a fantastic view over the Sloterplas, the park and the green. The balcony has an area of ??12 m2 and is located over the entire width of the apartment.

Storage:
A storage room is located in the basement of the complex.

Service fee:
The service charge for this apartment is € 195.54 per month. This amount does not include an advance payment for the heating costs. The service costs include the costs of the building insurance, the costs of the administrator, the costs for major maintenance & cleaning of the complex and the costs of the caretaker of the building.

Heating costs:
The monthly advance for the heating costs is € 85 per month. Once a year, the heating costs are settled with the advances paid. The apartments are heated by central block heating.

Leasehold information:
The apartment is located on land owned by the municipality of Amsterdam. The leasehold is ongoing and the general provisions of 1955 are applicable. The fixed canon payment is currently € 80.29 per year. The current period runs until 31-12-2035. For more information about the latest developments concerning the leasehold system in Amsterdam, we refer to the website of the Municipality of Amsterdam.

Parking:
It is possible to park your car in front of the complex by means of a residents permit.
Visitors can park free of charge through a blue disk / zone.

Technical installations:
Heating: Through central block heating.
Hot Water: Through the central facility.

Energy (EPA):
The seller presents an energy label when selling.

Availability & Specialties:
Transport of the apartment takes place at the notary office Dentons Boekel in Amsterdam.
The deed of sale will be signed at the office of Henk Burger Makelaardij.

On behalf of the seller, an old-age clause, an asbestos clause and a clause that the seller did not live in the property himself are included in the purchase deed. Delivery in consultation, this can be done quickly - seller is flexible.

This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative. The buyer has his or her own obligation to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is an advisor to the seller. We advise you to call in an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known in good time to your purchasing agent and to do this independently. If you do not involve an expert representative, you will, according to the law, consider yourself competent enough to be able to oversee all matters that are of interest.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 300.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Servicekosten € 194,55 Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement galerijflat Subtype woning Flat(woning) permanent Bouwjaar 1965 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, aan rustige weg en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 77 m² Gebouwgebonden buitenruimte 13 m² Overige inpandige ruimte 1 m² Inhoud 252 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 1e woonlaag Balkon Ja Energie Warmwater Centrale voorziening Verwarming Blokverwarming en stadsverwarming Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen TV kabel, Lift Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie D Perceelnummer 5742 Index A9 Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht Lasten € 80,29 per jaar
Route van naar Burgemeester Hogguerstraat 65, 1064 CK Amsterdam

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.