Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Van Nijenrodeweg 889 in Amsterdam 1081 BH

Van Nijenrodeweg 889

1081 BH Amsterdam
Vraagprijs € 895.000,- k.k.
Te koop

Omschrijving

** English text below**

Dit riante familiehuis (woonoppervlakte 181 m2) met een zonnige achtertuin op het zuiden, een praktijkruimte op de begane grond en drie slaapkamers op de bovenste verdieping, ligt aan de rustige ventweg parallel gelegen aan de van Nijenrodeweg, in het groene gedeelte van Buitenveldert, vlakbij het zakencentrum van de Zuidas en aan de rand van het Amsterdamse...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1961 Woonoppervlakte 181 m² Aantal kamers 8
Lees meer

Omschrijving

English translation below
** English text below**

Dit riante familiehuis (woonoppervlakte 181 m2) met een zonnige achtertuin op het zuiden, een praktijkruimte op de begane grond en drie slaapkamers op de bovenste verdieping, ligt aan de rustige ventweg parallel gelegen aan de van Nijenrodeweg, in het groene gedeelte van Buitenveldert, vlakbij het zakencentrum van de Zuidas en aan de rand van het Amsterdamse Bos.

OMGEVING:
Het woonhuis bevindt zich in een rustig gedeelte van de wijk Buitenveldert.
Rondom dit gebied ontstaat een geheel nieuw internationaal centrum met een veelvoud aan voorzieningen op het gebied van winkels, horeca en andere uitgaansgelegenheden.

De winkels van het Gelderlandplein, de Beethovenstraat en de Buitenveldertselaan bevinden zich in de nabije omgeving. Het Amsterdamse Bos biedt vele recreatie mogelijkheden zoals wandelen, tennissen, joggen, roeien en wellness.

De tram nabij de VU brengt u in een mum van tijd naar de binnenstad of naar Station Zuid WTC.
Diverse buslijnen stoppen pal om de hoek.
De uitvalswegen richten de A-2, A-4, A-9 en A-10 zijn snel en eenvoudig te bereiken.
Met de trein of met de auto is de luchthaven Schiphol eveneens gemakkelijk en vlug te bereiken.

OBJECT:
Begane grond; entree, buitenverlichting aan de voorzijde gevel, meterkast met voldoende groepen, ontvangsthal,  voormailge praktijkruimte met eigen wachtkamer, hal, toiletruimte, extra kamer, praktijkruimte / kantoor ruimte, toegang tot de tuin.
Eerste verdieping; overloop, keuken aan de voorzijde, woonkamer aan de achterzijde, toiletruimte.
Tweede verdieping; overloop met skylight, drie slaapkamers, separaat toilet, badkamer met skylight.

Woonkamer & Keuken:
De woonkamer is op de eerste verdieping gelegen en bevindt zich aan de achterzijde van het pand.
De ruimte is aangenaam licht en zonnig door de hoge glazen achterzijde. De draaikiep ramen zijn zo geplaatst dat deze naar binnen toe kantelen. De ramen zijn voorzien van horren.
Op de grond is een fraaie visgraat parketvloer aangebracht met lichtbruine bies.

De woonkeuken is aan de voorzijde van de woning gelegen en beschikt over een L-vormig werkblad en Miele en Whirlpool inbouw apparatuur (o.a. een vijf pits gasfornuis, een RVS wasemkap, een koel-vriescombinatie, een vaatwasser, een inbouw oven en een combi-oven magnetron.
Op de grond zijn ecru kleurige tegels met vloerverwarming aangebracht. Door de grote raampartij is dit vertrek aangenaam licht. Ook hier zijn de draaikiep ramen voorzien van dubbele beglazing en vliegenhorren en kantelen naar binnen.

Slaapkamers:
Op de bovenste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, twee daarvan zijn aan de voorzijde gelegen, de master bedroom bevindt zich aan de achterzijde. De master bedroom is uitgerust met airconditioning, vloerbedekking en dubbele wanden voor extra geluidsisolatie. De slaapkamer ramen aan de voorzijde zijn voorzien van vliegenhorren.

Het is mogelijk om, na verbouwing, op de begane grond nog twee of drie extra slaapkamers te realiseren.

Badkamer:
De badkamer grenst aan de master bedroom en is voorzien van een skylight voor extra natuurlijk licht, een douche cabine, een radiator en een wastafel meubel. Ook bevinden zich hier de aansluitingen voor de wasmachine en de droger.
De toiletruimte's zijn separaat, op elke verdieping bevindt zich een apart toilet.

Praktijkruimte:
De begane grond was  thans uitgerust als een praktijkruimte met twee extra bijbehorende kamers. Deze verdieping is voorzien van linoleum, een trap in de hal geeft toegang tot het woongedeelte. De achterkamer op deze verdieping geeft toegang tot de tuin middels een schuifpui. Het is mogelijk om deze beneden verdieping om te zetten naar woonoppervlakte en zo nog eens twee of drie extra slaapkamers te realiseren.

Buitenruimte:
De tuin is gelegen op het zuiden, kent een achteringang en is uitgerust met een houten tuinhuisje. Elektrische zonwering is aangebracht aan de achterzijde van het pand (een elektrische zonwering op de beneden verdieping en een tweede scherm op de eerste verdieping).
De tuin meet een oppervlakte van circa 55 m2 en is in 2018 opnieuw betegeld t.b.v. een goede afwatering.

Roerende zaken(lijst):
Zoals aangegeven op de lijst van zaken.

Technische installaties:
Verwarming : Middels de CV-installaties, merk Nefit Excellent, bouwjaar 2005.
Warm Water : Middels de CV-installatie.
Elektrische installatie : Voldoende (nieuwe) groepen met aardlekschakelaar.
De praktijkruimte en de boven gelegen woonruimte hebben beide een eigen thermostaat.

Energielabel:
Verkoper overhandigt bij de levering van de woning aan koper een energielabel.

Grondsoort:
Het woonhuis is gelegen op grond uitgegeven in voortdurende erfpacht door de gemeente Amsterdam.
De vaste canon voor het woonhuis met tuin bedraagt € 242,77 per halfjaar.

De Algemene Bepalingen uit 1955 zijn van toepassing, het huidige tijdvak loop tot 30-04-2035.

Parkeren:
Parkeren is mogelijk aan de openbare weg. Bewoners komen in aanmerking voor een bewoners parkeer vergunning. Voor informatie inzake wachttijden en tarieven verwijzen wij naar de site van de Gemeente Amsterdam.

Bouw- en woningtoezicht:
Er zijn geen nadelige aspecten bekend bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Amsterdam.
Namens de verkoper wordt in de koopakte en asbest clausule en een ouderdoms clausule opgenomen.

Bijzonderheden / kenmerken:
- geschikt voor praktijkruimte / kantoor aan huis;
- voortdurend recht van erfpacht;-
- 3 slaapkamers, maar 4/5 slaapkamers zijn mogelijk;
- oplevering in overleg;
- de beneden vloer en het dak zijn geïsoleerd;
- er is een satelliet aansluiting in de slaapkamer en in de woonkamer.

Koopakte en notaris:
Koper dient binnen twee werkdagen na het bereiken van de mondelinge overeenstemming inzake de koopsom en de voorwaarden, een notaris aan te wijzen binnen een straal van 15 km van het ter verkoop aangeboden object, opdat uiterlijk 1 week na deze mondelinge overeenstemming de koopakte ondertekend kan worden.
Indien koper binnen deze periode geen notaris heeft aangewezen, heeft verkoper het recht deze aan te wijzen.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

This spacious family home (living area 181m2) with a sunny backyard facing south, a practice room on the ground floor and three bedrooms on the top floor is located along the parallel road next to the van Nijenrodeweg, in the green part of Buitenveldert, near the business center of the Zuidas and on the edge of the Amsterdamse Bos.

SURROUNDINGS:
The house is located in a quiet part of the Buitenveldert neighborhood.
The shops of the Gelderlandplein, the Beethovenstraat and the Buitenveldertselaan are located in the vicinity. The Amsterdamse Bos offers many recreational opportunities such as hiking, tennis, jogging, rowing and wellness.

The tram near the VU will take you to the city center or Station Zuid WTC in no time at all.
Various bus lines stop right around the corner.
The highways the A-2, A-4, A-9 and A-10 are quick and easy to reach.
By train or by car, Schiphol Airport is also easily and quickly accessible.

OBJECT:
Ground floor; entrance, outside lighting at the front facade, meter cupboard with sufficient groups, lobby, practice room with own waiting room, hall, toilet room, extra room, practice room / office space, access to the garden.
First floor; landing, kitchen at the front, living room at the rear, toilet room.
Second floor; landing with skylight, three bedrooms, separate toilet, bathroom with skylight.

Living room & kitchen:
The living room is located on the first floor and is located at the rear of the building.It is pleasantly light and sunny due to the high glass back. The tilt and turn windows are positioned so that they tilt inwards. The windows are fitted with screens.
On the floor a beautiful herringbone parquet floor is installed.

The kitchen is located at the front of the house and has an L-shaped worktop and Miele and Whirlpool appliances (including a five burner stove, a stainless steel hood, a fridge-freezer, a dishwasher, a built-in oven and a combination oven microwave)
Ecru colored tiles with underfloor heating are installed on the floor. Due to the large windows, this room is pleasantly light. Again, the tilt and turn windows are fitted with double glazing and fly screens and tilt inwards.

Bedrooms:
On the top floor there are three bedrooms, two of which are located at the front, the master bedroom is located at the rear. The master bedroom is equipped with air conditioning, carpeting and double walls for extra sound insulation. The bedroom windows at the front are equipped with fly screens.

It is possible, after renovation, to realize two or three extra bedrooms on the ground floor.

Bathroom:
The bathroom adjoins the master bedroom and is equipped with a skylight for extra natural light, a shower cabin, a radiator and a sink furniture. Also here are the connections for the washing machine and the dryer.
The toilets are separate, on each floor there is a separate toilet.

Practice room:
The ground floor is currently equipped as a practice room with two additional rooms. This floor is equipped with linoleum, a staircase in the hall gives access to the living area. The back room on this floor gives access to the garden through a sliding door. It is possible to convert this ground floor into living space and thus realize another two or three extra bedrooms.

Outdoor space:
The garden is located on the south, has a rear entrance and is equipped with a wooden garden shed. Electric sun protection is installed at the rear of the building (an electric sunblind on the ground floor and a second screen on the first floor).
The garden measures an area of ??approximately 55 m2 and has been re-tiled in 2018 for good drainage.

Movable property (list):
As indicated on the list of cases.

Technical installations:
Heating: Through the central heating systems, brand Nefit Excellent, built in 2005.
Hot water: Through the central heating system.
Electrical installation: Sufficient (new) groups with earth leakage switch.
The practice room and the upstairs living area both have their own thermostat.

Energy label:
The seller hands an energy label to the buyer when the home is delivered.

Soil type:
The house is located on land issued in continuous lease by the municipality of Amsterdam.
The fixed canon for the house with garden is € 242.77 per half year.

The General Provisions from 1955 apply, the current period runs until 30-04-2035.

Parking:
Parking is possible on the public road. Residents are eligible for a residents parking permit. For information about waiting times and rates we refer to the site of the Municipality of Amsterdam.

Building and house supervision:
No adverse aspects are known to the Building and Housing Supervision department of the municipality of Amsterdam.
On behalf of the seller, the purchase deed and asbestos clause and an old-age clause are included.

Special features / characteristics:
- suitable for practice room / home office;
- permanent right of leasehold;
- 3 bedrooms, but 4/5 bedrooms are possible;
- delivery in consultation;
- the ground floor and the roof are insulated;
- there is a satellite connection in the bedroom and in the living room.

Title deed and notary:
Within two working days after reaching the verbal agreement regarding the purchase price and the conditions, the buyer must appoint a notary within a radius of 15 km of the object offered for sale, so that the deed of sale can be signed no later than 1 week after this oral agreement. .
If the buyer has not appointed a notary within this period, the seller has the right to designate it.
This spacious family home (living area 181m2) with a sunny backyard facing south, a practice room on the ground floor and three bedrooms on the top floor is located along the parallel road next to the van Nijenrodeweg, in the green part of Buitenveldert, near the business center of the Zuidas and on the edge of the Amsterdamse Bos.

SURROUNDINGS:
The house is located in a quiet part of the Buitenveldert neighborhood.
The shops of the Gelderlandplein, the Beethovenstraat and the Buitenveldertselaan are located in the vicinity. The Amsterdamse Bos offers many recreational opportunities such as hiking, tennis, jogging, rowing and wellness.

The tram near the VU will take you to the city center or Station Zuid WTC in no time at all.
Various bus lines stop right around the corner.
The highways the A-2, A-4, A-9 and A-10 are quick and easy to reach.
By train or by car, Schiphol Airport is also easily and quickly accessible.

OBJECT:
Ground floor; entrance, outside lighting at the front facade, meter cupboard with sufficient groups, lobby, practice room with own waiting room, hall, toilet room, extra room, practice room / office space, access to the garden.
First floor; landing, kitchen at the front, living room at the rear, toilet room.
Second floor; landing with skylight, three bedrooms, separate toilet, bathroom with skylight.

Living room & kitchen:
The living room is located on the first floor and is located at the rear of the building.It is pleasantly light and sunny due to the high glass back. The tilt and turn windows are positioned so that they tilt inwards. The windows are fitted with screens.
On the floor a beautiful herringbone parquet floor is installed.

The kitchen is located at the front of the house and has an L-shaped worktop and Miele and Whirlpool appliances (including a five burner stove, a stainless steel hood, a fridge-freezer, a dishwasher, a built-in oven and a combination oven microwave)
Ecru colored tiles with underfloor heating are installed on the floor. Due to the large windows, this room is pleasantly light. Again, the tilt and turn windows are fitted with double glazing and fly screens and tilt inwards.

Bedrooms:
On the top floor there are three bedrooms, two of which are located at the front, the master bedroom is located at the rear. The master bedroom is equipped with air conditioning, carpeting and double walls for extra sound insulation. The bedroom windows at the front are equipped with fly screens.

It is possible, after renovation, to realize two or three extra bedrooms on the ground floor.

Bathroom:
The bathroom adjoins the master bedroom and is equipped with a skylight for extra natural light, a shower cabin, a radiator and a sink furniture. Also here are the connections for the washing machine and the dryer.
The toilets are separate, on each floor there is a separate toilet.

Practice room:
The ground floor is currently equipped as a practice room with two additional rooms. This floor is equipped with linoleum, a staircase in the hall gives access to the living area. The back room on this floor gives access to the garden through a sliding door. It is possible to convert this ground floor into living space and thus realize another two or three extra bedrooms.

Outdoor space:
The garden is located on the south, has a rear entrance and is equipped with a wooden garden shed. Electric sun protection is installed at the rear of the building (an electric sunblind on the ground floor and a second screen on the first floor).
The garden measures an area of ??approximately 55 m2 and has been re-tiled in 2018 for good drainage.

Movable property (list):
As indicated on the list of cases.

Technical installations:
Heating: Through the central heating systems, brand Nefit Excellent, built in 2005.
Hot water: Through the central heating system.
Electrical installation: Sufficient (new) groups with earth leakage switch.
The practice room and the upstairs living area both have their own thermostat.

Energy label:
The seller hands an energy label to the buyer when the home is delivered.

Soil type:
The house is located on land issued in continuous lease by the municipality of Amsterdam.
The fixed canon for the house with garden is € 242.77 per half year.

The General Provisions from 1955 apply, the current period runs until 30-04-2035.

Parking:
Parking is possible on the public road. Residents are eligible for a residents parking permit. For information about waiting times and rates we refer to the site of the Municipality of Amsterdam.

Building and house supervision:
No adverse aspects are known to the Building and Housing Supervision department of the municipality of Amsterdam.
On behalf of the seller, the purchase deed and asbestos clause and an old-age clause are included.

Special features / characteristics:
- suitable for practice room / home office;
- permanent right of leasehold;
- 3 bedrooms, but 4/5 bedrooms are possible;
- delivery in consultation;
- the ground floor and the roof are insulated;
- there is a satellite connection in the bedroom and in the living room.

Title deed and notary:
Within two working days after reaching the verbal agreement regarding the purchase price and the conditions, the buyer must appoint a notary within a radius of 15 km of the object offered for sale, so that the deed of sale can be signed no later than 1 week after this oral agreement. .
If the buyer has not appointed a notary within this period, the seller has the right to designate it.

This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative. The buyer has his own obligation to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is an advisor to the seller. We advise you to call in an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make this known to your purchasing agent in good time and to do this independently. If you do not involve an expert representative, you will, according to the law, consider yourself competent enough to be able to oversee all matters of interest.
Overdracht Status Beschikbaar Vraagprijs € 895.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning herenhuis Type woning tussenwoning Kwaliteit woning Normaal Subtype woning Niet-repeterend permanent Kenmerken drive-in woning Bouwjaar 1961 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan bosrand, aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 181 m² Perceeloppervlakte 106 m² Gebouwgebonden buitenruimte 20 m² Overige inpandige ruimte 5 m² Externe bergruimte 6 m² Inhoud 590 m³ Aantal kamers 8 Aantal slaapkamers 3 Aantal woonlagen 3 woonlagen Energie Energieklasse C Energie einddatum 27-02-2029 Isolatie Dakisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Nefit Excellent (Gas Combiketel uit 2005, Eigendom) Buitenruimte Tuin Achtertuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 55 m² (10.0 m bij 5.5 m) Ligging hoofdtuin Zuid Achterom Ja Kwaliteit tuin normaal Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand hout Parkeergelegenheid Garage Geen garage Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, Betaald parkeren, Parkeergarage Dak Soort dak plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Buitenzonwering, Airconditioning, Schuifpui Kadastrale gegevens Gemeente Amsterdam Sectie AK Perceelnummer 1005 Oppervlakte 106 m² Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht Lasten € 242,77 per jaar
Route van naar Van Nijenrodeweg 889, 1081 BH Amsterdam

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.