Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
William Boothlaan 208 in Amstelveen 1185 NX

William Boothlaan 208

1185 NX Amstelveen
Vraagprijs € 300.000,- k.k.

Omschrijving

** English text below**
Dit lichte en frisse DRIE kamer appartement (voorheen 4-kamer appartement, woonoppervlakte 77 m2) bevindt zich in een rustige wijk van Amstelveen aan het Augustinuspark en is gelegen op de tweede verdieping van een appartementencomplex met lift.

Het appartement is vlakbij de winkelvoorzieningen van de Van der Hooplaan en het vernieuwde winkelcentrum...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 77 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

English translation below
** English text below**
Dit lichte en frisse DRIE kamer appartement (voorheen 4-kamer appartement, woonoppervlakte 77 m2) bevindt zich in een rustige wijk van Amstelveen aan het Augustinuspark en is gelegen op de tweede verdieping van een appartementencomplex met lift.

Het appartement is vlakbij de winkelvoorzieningen van de Van der Hooplaan en het vernieuwde winkelcentrum Groenhof, maar ook het luxe winkelcentrum Stadshart van Amstelveen en de uitvalswegen (A2 en A9) bevinden zich in de directe nabijheid van het appartement. Diverse lagere- en middelbare scholen liggen in de direct nabijheid van het appartement, zo ook de Internationale School van Amsterdam.

Parkeren is mogelijk voor de deur, er is voldoende parkeergelegenheid voor het appartementencomplex. Parkeren is kostenloos. Diverse buslijnen richting o.a. Schiphol en de binnenstad van Amsterdam vertrekken op loopafstand gelegen van het appartement.

Het object:
Het appartementencomplex is omstreeks 1960 gebouwd. Het appartement heeft een netto woonoppervlakte van 77 m² en een inhoud van 241 m³ (NEN 2580 gemeten).
Het appartement is geheel voorzien van HR ++ dubbele beglazing.
Op de grond is een lichte laminaat vloer aangebracht.

Indeling:
Begane grond: Afgesloten entree, lift, trappenhuis, toegang tot de berging.
Tweede verdieping: Entree appartement, tochtportaal/gang, woonkamer met open keuken, badkamer, toiletruimte, tweede gang, wasruimte, twee slaapkamers, balkon op het zuiden.

Het betreft het éénnalaatste appartement op de galerij dit biedt veel privacy!

Woonkamer:
De doorzon woonkamer is opgedeeld in een eetkamer en een zitkamer en is ruim en licht door de grote raampartij op het zuiden. Vanuit de kamer is er mooi uitzicht op het groen en het sierwater. Vanuit de eetkamer is er toegang tot het zonnige balkon op het zuiden. De zitkamer heeft een oppervlakte van circa 32 m² en de eetkamer een oppervlakte van circa 5 m². De eetkamer was voorheen in gebruik als een derde slaapkamer.

Keuken:
De L-vormige open keuken ligt aan de galerij zijde en kijkt uit over een groen park. De keuken is uitgevoerd in een lichte kleurstelling en beschikt over losse apparatuur.

Slaapkamers:
Het appartement beschikt over 2 slaapkamers. De master bedroom bevindt zich aan de voorzijde van het complex en is uitgerust met een vaste inloop kledingkast. Deze slaapkamer geeft tevens toegang tot het balkon. De tweede slaapkamer ligt aan de galerij zijde.

Badkamer:
De badkamer beschikt over een ligbad en een wastafelmeubel. Het geheel is uitgevoerd in de kleuren wit een vrolijke kleurenbies op de tegels.
Een raam in de badkamer zorgt voor natuurlijke ventilatie mogelijkheden en daglicht toetreding, tevens is er automatische ventilatie aangebracht.

Buitenruimte:
Vanuit de woonkamer en vanuit de slaapkamer aan de achterzijde heeft men toegang tot het balkon op het zuiden (opp. circa 6 m2). Het betreft het laatste balkon van de rij, hier geniet je dus veel privacy!

Wasruimte:
Het appartement beschikt over een inpandige kast alwaar de wasmachine en de droger kunnen worden opgesteld.

Berging:
De royale berging (groter dan standaard formaat) bevindt zich in de onderbouw van het appartementencomplex. Een extra interne berging is gerealiseerd in het plafond boven en tussen de twee slaapkamers.

Servicekosten en VvE beheer:
De servicekosten bedragen € 150,25 per maand.
Het beheer van de VvE is in de professional handen van Verwey Vastgoed beheer.
Alle relevante bescheiden van de VvE zijn ter inzage.

Technische installaties:
Verwarming : Middels de CV-installatie, type Remeha, bouwjaar 2016.
Warm Water : Middels de CV-installatie.
Elektrische installatie : Voldoende groepen en aardlekschakelaar

Grondsoort:
Het appartementencomplex is gelegen op eigen grond.

Roerende zaken:
Zie ingevulde roerende zakenlijst.

Energielabel:
Verkoper overhandigt bij de overdracht van het appartement aan de koper een energielabel.

Oplevering:
In overleg met de verkoper wordt een datum voor overdracht afgesproken.

Koopakte:
Koper dient na het bereiken van de mondelinge overeenkomst binnen 2 werkdagen een notaris aan te wijzen gevestigd in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, Mijdrecht, Abcoude, Aalsmeer of Badhoevedorp. Het koopcontract wat zal worden gehanteerd is het model Ring Amsterdam. De keuze van de notaris is aan koper, tenzij anders aangegeven in de brochure. Indien koper binnen deze 2 werkdagen geen notaris heeft aangewezen heeft verkoper het recht deze aan te wijzen.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

English text:
Bright THREE-room apartment (formerly 4-room apartment, living area 77 m2) located in a quiet area of ??Amstelveen nearby Augustinus Park, located on the second floor of an apartment complex with elevator.

The apartment is near the shopping facilities of the Van der Hooplaan and the renewed shopping center Groenhof, but also the luxury shopping center Stadshart van Amstelveen and the roads (A2 and A9) are in the immediate vicinity of the apartment. Various primary and secondary schools are in the immediate vicinity of the apartment, including the International School of Amsterdam.

Parking is possible in front of the door, there is sufficient parking space in front of the apartment complex. Parking is free of charge. Various bus lines towards Schiphol and the city center of Amsterdam, depart within walking distance of the apartment.

The object:
The apartment complex was built around 1960. The living area of ??the apartment is 77 m² (NEN 2580 measured).
The apartment is fully equipped with HR ++ double glazing.
A light laminate floor has been installed on the floor.

Layout:
Ground floor: Closed entrance, elevator, staircase, access to the storage room.
Second floor: Entrance apartment, tour portal / corridor, living room with open kitchen, bathroom, toilet, second corridor, laundry room, two bedrooms, south-facing balcony.

It is the one-last apartment on the gallery, this offers a lot of privacy!

Living room:
The living room is divided into a dining room and a sitting room and is spacious and light due to the large windows to the south. From the living there is a beautiful view on to the greenery and the ornamental water. From the dining room there is access to the sunny south-facing balcony. The sitting room has an area of ??approximately 32 m² and the dining room an area of ??approximately 5 m². The dining room was previously used as a third bedroom.

Kitchen:
The L-shaped open kitchen is located along the gallery side and overlooks a green park. The kitchen has a light color cabinets and the appliances are not inbuild.

Bedrooms:
The apartment offers 2 bedrooms. The master bedroom is located at the front of the complex and is equipped with a permanent walk-in wardrobe. This bedroom also gives access to the balcony. The second bedroom is facing the gallery side.

Bathroom:
The bathroom has a bathtub and a washbasin. The bathroom is executed in the colors white and a cheerful color piping on the tiles.
A window in the bathroom provides natural ventilation options and daylight entry, and there is also automatic ventilation.

Outdoor space:
From the living room and from the bedroom at the rear, you have access to the south-facing balcony (approx. 6 m2). It concerns the last balcony of the row, so you enjoy a lot of privacy here!

Laundry room:
The apartment has a built-in cupboard where the washing machine and dryer can be installed.

Storage room:
The generous storage room (larger than standard size) is located in the basement of the apartment complex. An additional internal storage is realized in the ceiling above and between the two bedrooms.

Service costs and VvE management:
The service costs are € 150.25 per month.
The VvE management (body corporate - association of owners) is in the professional hands of Verwey Vastgoed management.
All relevant documents of the bodycorporate are available for inspection.

Technical installations:
Heating: Through the central heating system, type Remeha, built in 2016.
Hot Water: Through the central heating system.

Ground type:
The apartment complex is located on private land.

Movable property:
See completed movable business list.

Energy rating:
The seller hands over an energy label to the buyer when transferring the apartment.

Delivery:
A date for transfer is agreed in consultation with the seller.

Purchase deed:
After reaching the oral agreement, the buyer must appoint a notary established within 2 working days in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, Mijdrecht, Abcoude, Aalsmeer or Badhoevedorp. The purchase contract that will be used is the Ring Amsterdam model. The choice of the notary is up to the buyer, unless indicated otherwise in the brochure. If the buyer has not designated a notary within these 2 working days, the seller has the right to designate it.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the acquisition.
Bright THREE-room apartment (formerly 4-room apartment, living area 77 m2) located in a quiet area of ??Amstelveen nearby Augustinus Park, located on the second floor of an apartment complex with elevator.

The apartment is near the shopping facilities of the Van der Hooplaan and the renewed shopping center Groenhof, but also the luxury shopping center Stadshart van Amstelveen and the roads (A2 and A9) are in the immediate vicinity of the apartment. Various primary and secondary schools are in the immediate vicinity of the apartment, including the International School of Amsterdam.

Parking is possible in front of the door, there is sufficient parking space in front of the apartment complex. Parking is free of charge. Various bus lines towards Schiphol and the city center of Amsterdam, depart within walking distance of the apartment.

The object:
The apartment complex was built around 1960. The living area of ??the apartment is 77 m² (NEN 2580 measured).
The apartment is fully equipped with HR ++ double glazing.
A light laminate floor has been installed on the floor.

Layout:
Ground floor: Closed entrance, elevator, staircase, access to the storage room.
Second floor: Entrance apartment, tour portal / corridor, living room with open kitchen, bathroom, toilet, second corridor, laundry room, two bedrooms, south-facing balcony.

It is the one-last apartment on the gallery, this offers a lot of privacy!

Living room:
The living room is divided into a dining room and a sitting room and is spacious and light due to the large windows to the south. From the living there is a beautiful view on to the greenery and the ornamental water. From the dining room there is access to the sunny south-facing balcony. The sitting room has an area of ??approximately 32 m² and the dining room an area of ??approximately 5 m². The dining room was previously used as a third bedroom.

Kitchen:
The L-shaped open kitchen is located along the gallery side and overlooks a green park. The kitchen has a light color cabinets and the appliances are not inbuild.

Bedrooms:
The apartment offers 2 bedrooms. The master bedroom is located at the front of the complex and is equipped with a permanent walk-in wardrobe. This bedroom also gives access to the balcony. The second bedroom is facing the gallery side.

Bathroom:
The bathroom has a bathtub and a washbasin. The bathroom is executed in the colors white and a cheerful color piping on the tiles.
A window in the bathroom provides natural ventilation options and daylight entry, and there is also automatic ventilation.

Outdoor space:
From the living room and from the bedroom at the rear, you have access to the south-facing balcony (approx. 6 m2). It concerns the last balcony of the row, so you enjoy a lot of privacy here!

Laundry room:
The apartment has a built-in cupboard where the washing machine and dryer can be installed.

Storage room:
The generous storage room (larger than standard size) is located in the basement of the apartment complex. An additional internal storage is realized in the ceiling above and between the two bedrooms.

Service costs and VvE management:
The service costs are € 150.25 per month.
The VvE management (body corporate - association of owners) is in the professional hands of Verwey Vastgoed management.
All relevant documents of the bodycorporate are available for inspection.

Technical installations:
Heating: Through the central heating system, type Remeha, built in 2016.
Hot Water: Through the central heating system.

Ground type:
The apartment complex is located on private land.

Movable property:
See completed movable business list.

Energy rating:
The seller hands over an energy label to the buyer when transferring the apartment.

Delivery:
A date for transfer is agreed in consultation with the seller.

Purchase deed:
After reaching the oral agreement, the buyer must appoint a notary established within 2 working days in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, Mijdrecht, Abcoude, Aalsmeer or Badhoevedorp. The purchase contract that will be used is the Ring Amsterdam model. The choice of the notary is up to the buyer, unless indicated otherwise in the brochure. If the buyer has not designated a notary within these 2 working days, the seller has the right to designate it.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the acquisition.
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 300.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement galerijflat Subtype woning Flat(woning) permanent Bouwperiode 1960-1970 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 77 m² Gebouwgebonden buitenruimte 6 m² Externe bergruimte 12 m² Inhoud 241 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 2e woonlaag Balkon Ja Energie Energieklasse D Energie einddatum 21-03-2029 Isolatie Hr-glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Remeha (Gas Combiketel uit 2016, Eigendom) Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 150,25 Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Lift Kadastrale gegevens Gemeente Amstelveen Sectie M Perceelnummer 3362 Index A24 Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar William Boothlaan 208, 1185 NX Amstelveen

CBS Statistieken

Tabel Grafieken
2015 2016
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.